Colònia Güell (sessió de Joan Petanàs)

Sessió de fotos a la Colònia Güell el febrer del 2015

Darrere l’objectiu: Joan Petanàs